Disclaimer

Disclaimer voor marcolina.nl

Marcolina Terrazzo en Beton VOF (Kamer van Koophandel:16011090), hierna te noemen Marcolina, verleent u hierbij toegang tot marcolina.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Marcolina behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op marcolina.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Marcolina Terrazzo en Beton VOF.
Beperkte aansprakelijkheid
Marcolina spant zich in om de inhoud van marcolina.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op marcolina.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marcolina.
In het bijzonder zijn alle prijzen op marcolina.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op marcolina.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Marcolina nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marcolina.
De inhoud van marcolina.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (//ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.