Privacyverklaring

Marcolina  maakt producten in terrazzo en beton op maat.

Bescherming privacy

Wij hechten waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Welke persoonsgegevens

We verwerken gegevens van klanten die noodzakelijk zijn voor het afleveren van producten, overleg met de klant en facturering.

  • We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens
  • We verwerken geen strafrechtelijk persoonsgegevens.

We verwerken ‘gewone’ persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel en verwerking van persoonsgegevens

Klantcontact
In het contact met onze klanten maken wij gebruik van emailadressen en / of telefoonnummers die onze klanten hier zelf voor verstrekken.  Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen overleggen over een mogelijk te bestellen product. Wanneer dit overleg ten einde is verwijderen wij de gegevens uit ons systeem. Wij bewaren of gebruiken uw e-mailadres of telefoonnummer niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven.

Afleveradres
Wanneer een product besteld en gemaakt is en door ons moet worden afgeleverd hebben wij hiervoor adresgegevens nodig. Deze gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en na aflevering niet door ons bewaard.

Facturering
Voor het factureren van diensten en producten hebben we een (bedrijfs)naam en adresgegevens nodig. In het kader van de fiscale bewaarplicht zullen wij deze facturen 7 jaar bewaren. De persoonsgegevens op onze facturen worden niet voor een ander doel gebruikt of doorgespeeld aan derden.

Websitebezoek
Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

 Beveiliging van gegevens
We hebben voor zover van toepassing de noodzakelijke technische maatregelen genomen voor de beveiliging van persoonsgegevens:

  • Logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur.
  • Software, zoals browsers, virusscanners en operating systems worden up-to- date gehouden;
  • We verzamelen geen persoonsgegevens via de website en hebben stappen ondernomen de website om te zetten naar HTTPS (een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens). Dit zal voor 1oktober 2018 plaatsvinden.

Recht op inzage en wijzigen van persoonsgegevens.
Klanten hebben recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien en/of te laten wijzigen. Hiervoor kunnen zij telefonisch of per mail contact opnemen.
Klanten hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We hopen dat door middel van deze privacyverklaring voldoende duidelijk is gemaakt hoe we met uw gegevens omgaan. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

privacyprotocol